TRENING CARDIO

Gdy jesteś jeszcze uczniem i spędzasz godzinę tygodniowo na lekcjach wychowania fizycznego, możesz czuć się rozczarowany. Statystycznie ci najsłabsi z tych zajęć potem są zniechęceni do jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Reszta może lubić sport, ale takie zajęcia też mogły być dla nich męczące z tego względu, że nie mogły poświęcić się jednej dyscyplinie, tylko skupiać po…